Izrada procjene rizika na radnom mjestu osnovni je korak u našem poslu.

Procjena rizika na radu temeljni je dokument u zaštiti na radu, temeljem kojeg se primjenjuju pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organiziraju se i provode radni i proizvodni postupci, odnosno metode te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede ili oboljenja svela na najmanju moguću mjeru te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala bolja razina zaštite na radu.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O IZRADI PROCJENE RIZIKA NA RADU:

Izrada procjene rizika na radu nužan je korak kako biste pravilno pristupili upravljanjem sigurnošću i zdravljem u vašoj tvrtki. Ukoliko se ovaj korak ne provede pravilno, teško će se moći smisleno i organzirano identificirati rizici te na bazi toga donijeti i provoditi odgovarajuće preventivne mjere.

Procjena rizika temeljni je dokument u zaštiti na radu

temeljem kojeg se primjenjuju pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organiziraju se i provode radni i proizvodni postupci, odnosno metode te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede ili oboljenja svela na najmanju moguću mjeru te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala bolja razina zaštite na radu. Procjena rizika na radu mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku, odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom te biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Tipične mjere koje proizađu iz svake procjene rizika na radu su:
1Česta pitanja
Mora li svaki pravni subjekt imati procjenu rizika na radu?

Ne. Samo one subjekti koji su poslodavci – dakle oni koji zapošljavaju barem jednu osobu koja nije član uprave, vlasnik i sl. Pri tome nije bitno da li ste tvrtka, obrt, škola, udruga i sl. – svi pravni subjekti koji su poslodavci su obavezni voditi brigu o zaštiti na radu.

Koliko dugo vrijedi procjena rizika?

Jednom kada se napravi procjena rizika je trajna. Međutim, procjena uvijek mora biti ažurna. To znači da se procjena povremeno mora ažurirati ovisno o sljedećim okolnostima: promjena postojeće ili otvaranje nove lokacije, uvođenje novih radnih mjesta, uvođenje novih radnih procesa i tehnologija, zapošljavanje novih osoba i sl.

Imali smo procjenu za j.d.o.o., a sada smo d.o.o. – trebamo li izraditi novu procjenu?

Ukoliko je sve ostalo isto i postojeći d.o.o. je nasljednik j.d.o.o.-a (dakle, zaposlenici su isti, radni procesi su isti, lokacije su iste) nema potrebe za novom procjenom rizika.

2Zakonske obveze

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Procjenu rizika mogu izrađivati ovlaštene osobe ili poslodavac sam za svoje potrebe. U izradi procjene rizika sudjeluje osoba koja je izrađuje (ovlaštena osoba ili sam poslodavac) te radnici ili njihov predstavnik (povjerenik radnika), a sam postupak procjene rizika sastoji se od:

  • prikupljanja podataka na mjestu rada
  • analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora; procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora; utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
  • plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji sadrži: rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera, način kontrole nad provedbom mjera
  • dokumentiranja procjene rizika
Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields