Moram li imati plan evakuacije i spašavanja?

Izrada planova evakuacije i spašavanja bitan je korak u bavljenju sigurnošću jer evakuacija i spašavanje obuhvaćaju skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi. Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.

Plan evakuacije i spašavanja sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga te uključuje oznake za puteve evakuacije. Uz izradu plana, obvezno je provoditi i praktične vježbe evakuacije i spašavanja i to najmanje jednom u dvije godine.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
PLANU EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Izrada planova evakuacije i spašavanja sastoji se od dva segmenta: tlocrta prostora i elaborata evakuacije.

Tlocrt prostora u osnovi mora sadržavati sljedeće: naznačene evakuacijske puteve, lokacije izlaza, lokacije vatrogasnih aparata i ormarića prve pomoći, lokaciju razvodnog ormarića te lokaciju mjesta okupljanja.

Elaborat evakuacije

je pisana procedura evakuacije čija je namjena objasniti proceduru evakuacije i pravila ponašanja tijekom procesa evakuacije.

Treća bitna stavka prilikom izrada planova evakuacije jest da u samom prostoru imate naznačene smjerove kretanja putem odgovarajućih naljepnica.

Plan evakuacije cijena?

Cijena izrada elaborata evakuacije ili plana evakuacije, formira se nakon inicijalnog sastanka, na kojem će naši stručnjaci za zaštitu na radu steći uvid što je sve potrebno unijeti na plan evakuacije i na temelju kompleksnosti, ponuditi vam određenu cijenu. 

Slobodno nas kontaktirajte na dolje navedene kontakt podatke kako bismo vam u što kraćem vremenu dostavili ponudu za izradu plana evakuacije.

Nakon što imate izrađen plan evakuacije i spašavanja potrebno je provoditi vježbu evakuacije i spašavanja – vježba se mora provesti minimalno jednom u periodu od 2 godine.

Više o izradi planova evakuacije i spašavanja možete pogledati i na stranicama Ministarstva.

1Česta pitanja
Mora li svaki pravni subjekt imati procjenu rizika na radu?

Ne. Samo one subjekti koji su poslodavci – dakle oni koji zapošljavaju barem jednu osobu koja nije član uprave, vlasnik i sl. Pri tome nije bitno da li ste tvrtka, obrt, škola, udruga i sl. – svi pravni subjekti koji su poslodavci su obavezni voditi brigu o zaštiti na radu.

Koliko dugo vrijedi procjena rizika?

Jednom kada se napravi procjena rizika je trajna. Međutim, procjena uvijek mora biti ažurna. To znači da se procjena povremeno mora ažurirati ovisno o sljedećim okolnostima: promjena postojeće ili otvaranje nove lokacije, uvođenje novih radnih mjesta, uvođenje novih radnih procesa i tehnologija, zapošljavanje novih osoba i sl.

Imali smo procjenu za j.d.o.o., a sada smo d.o.o. – da li trebamo novu procjenu?

Ukoliko je sve ostalo isto i postojeći d.o.o. je nasljednik j.d.o.o.-a (dakle, zaposlenici su isti, radni procesi su isti, lokacije su iste) nema potrebe za novom procjenom rizika.

2Zakonske obveze

Imam samo jednu prostoriju, da li mi je potreban plan evakuacije?

Shvaćamo da je u tom slučaju sama potreba upitna, ali zakonodavac je odredio da svaki poslovni prostor mora imati plan evakuacije.

Imam poslovni prostor koji je u sklopu nekog većeg objekta. Taj objekt ima svoj plan evakuacije, moram li ga i ja imati?

Da. Bez obzira što postoji plan evakuacije za građevinu, vi morate imati plan evakuacije koji se odnosi na isključivo vaš prostor. Primjer u praksi su shopping centri koji imaju svoje generalne planove evakuacije ali pojedinačne trgovine u njihovom sklopu i dalje moraju imati planove napravljene za svoje prostore.

Da li plan evakuacije mora glasiti na moju tvrtku?

Ne. Ukoliko vaš prostor ima već napravljen plan evakuacije i stanje tlocrta dogovara realnom stanju nemate potrebe za izradom novog plana.

Ako više tvrtki dijeli isti prostor (npr. ured) treba li svaka od njih imati svoj plan evakuacije?

Ne treba. Plan evakuacije odnosi se na prostor, a ne na pojedinu tvrtku. Dovoljno je da ga jedna napravi i važit će i za sve ostale korisnike istog prostora.

Kada moram mijenjati evakuacijski plan?

Ukoliko su se elementi bitni za evakuaciju promijenili (npr. pregradili ste postojeći evakuacijski put) tada se i plan evakuacije mora ažurirati kako bi odgovarao realnom stanju.

Gdje mora stajati plan evakuacije?

Nema točno određenog mjesta gdje plan evakuacije mora stajati. Ono što je bitno jest da bude svima vidljiv i dostupan (dakle, neka se nalazi blizu ulaza ili na hodniku, a ne recimo u nečijem uredu).

Ako imamo više etaža, kako se u tom slučaju radi plan?

Svaka etaža mora sadržavati svoj plan evakuacije.

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields