Ispravna električna instalacija jedna je od osnovnih segmenata zaštite na radu

Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija vrši se zato što je zaštita od udara električne struje jedno od osnovnih pravila zaštite na radu, kojima moraju udovoljavati sredstva rada kada su u uporabi. Budući da je električna instalacija nezaobilazna u bilo kojem procesu i objektu rada, potrebno ju je periodički pregledavati i ispitivati da bi ista bila sigurna i ispravna za uporabu.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Neispravne električne instalacije mogu biti uzrok različitih neprilika; od izazivanja požara, izvora opasnosti za zaposlenike pa do prekida poslovanja uslijed kvarova. Ovo ispitivanje podrazumijeva ispitivanje otpora izolacije, indirektnog dodira i ispravnosti fidove sklopke ukolika ista postoji.

Ispitivanje ispravnosti električne instalacije vrši se putem umjerenog uređaja

a njegovo trajanje ovisi o kvadraturi prostora i broju utičnica u samom prostoru. Samo ispitivanje nije dovoljno – bitno je nakon njega izraditi i zapisnik o ispitivanju čiji je sastavni dio tlocrt prostora sa ucrtanim utičnicama i strujnim ormarićem.

Osim što je ovo ispitivanje obaveza poslodavca ustanovljena izradom procjene rizika na radu ono je u slučaju određenih djelatnosti potrebno za dobivanje minimalnih tehničkih uvjeta.

1Česta pitanja
Koliko dugo vrijedi ispitivanje ispravnosti električnih instalacija?

Ovo se ispitivanje mora ponavljati svake 4 godine.

Što se u ispitivanju ispravnosti električnih instalacija zapravo ispituje?

Ispituju se otpor izolacije, indirektni dodir i ispravnost fidove sklopke (ukoliko postoji).

Ušli smo u novi prostor i već postoji zapisnik o ispitivanju. Moramo li naručiti ispitivanje za svoju tvrtku?

Ne morate. Ovo se ispitivanje tiče isključivo prostora u kojem tvrtka posluje, ne same tvrtke. Ukoliko je zapisnik napravljen unutar 4 godine sve je u redu.

Imali smo električarske radove, trebamo li ponoviti ispitivanje?

Da.

Kako se pripremiti za ispitivanje ispravnosti električnih instalacija?
  1. Jako je bitno naglasiti da smo mi isključivo ispitivači, a ne električari. U praksi se zna dogoditi (jako rijetko) da su električne instalacije u tako lošem stanju da prilikom ispitivanja dođe do kvara. Bilo bi dobro imati električara na raspolaganju ako dođe do kvara ili ako se ustanovi neispravnost.
  2. Kada počnemo sa ispitivanjem budite spremni da ćete u jednom trenutku ostati bez struje (prilikom testiranja fidove sklopke). Naša je preporuka da se prilikom tog dijela ispitivanja pohrane svi podaci te ugase računala i ostali uređaji vezani za struju koji su vam nužni za rad.
2Zakonske obveze

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10) i primjenjivih normi. Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

  • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
  • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
  • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene
  • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove

pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu nadležne inspekcije

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields