Izrada procjene rizika na radu

Izrada procjene rizika na radu osnovni je korak u našem poslu. Procjena rizika na radu temeljni je dokument u zaštiti na radu, temeljem kojeg se primjenjuju pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organiziraju se i provode radni i proizvodni postupci, odnosno metode te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede ili oboljenja svela na najmanju moguću mjeru te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala bolja razina zaštite na radu.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O IZRADI PROCJENE RIZIKA NA RADU

Izrada procjene rizika na radu nužan je korak kako biste pravilno pristupili upravljanjem sigurnošću i zdravljem u vašoj tvrtki. Ukoliko se ovaj korak ne provede pravilno, teško će se moći smisleno i organzirano identificirati rizici te na bazi toga donijeti i provoditi odgovarajuće preventivne mjere.

Procjena rizika temeljni je dokument u zaštiti na radu, temeljem kojeg se primjenjuju pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organiziraju se i provode radni i proizvodni postupci, odnosno metode te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede ili oboljenja svela na najmanju moguću mjeru te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala bolja razina zaštite na radu. Procjena rizika na radu mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku, odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom te biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Tipične mjere koje proizađu iz svake procjene rizika na radu su: osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca, ispitivanje radnog okoliša, ispitivanje ispravnosti elektroinstalacija, ispitivanje radne opreme, izrada plana evakuacije itd.

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

 

Zakonska obveza

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Procjenu rizika mogu izrađivati ovlaštene osobe ili poslodavac sam za svoje potrebe. U izradi procjene rizika sudjeluje osoba koja je izrađuje (ovlaštena osoba ili sam poslodavac) te radnici ili njihov predstavnik (povjerenik radnika), a sam postupak procjene rizika sastoji se od:

  • prikupljanja podataka na mjestu rada
  • analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora; procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora; utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
  • plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji sadrži: rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera, način kontrole nad provedbom mjera
  • dokumentiranja procjene rizika

 

Česta pitanja

Da li svaki pravni subjekt mora imati procjenu rizika na radu?

Ne. Samo one subjekti koji su poslodavci – dakle oni koji zapošljavaju barem jednu osobu koja nije član uprave, vlasnik i sl. Pri tome nije bitno da li ste tvrtka, obrt, škola, udruga i sl. – svi pravni subjekti koji su poslodavci su obavezni voditi brigu o zaštiti na radu.

Koliko dugo vrijedi procjena rizika?

Jednom kada se napravi procjena rizika je trajna. Međutim, procjena uvijek mora biti ažurna. To znači da se procjena povremeno mora ažurirati ovisno o sljedećim okolnostima: promjena postojeće ili otvaranje nove lokacije, uvođenje novih radnih mjesta, uvođenje novih radnih procesa i tehnologija, zapošljavanje novih osoba i sl.

Imali smo procjenu za j.d.o.o., a sada smo d.o.o. – da li trebamo novu procjenu?

Ukoliko je sve ostalo isto i postojeći d.o.o. je nasljednik j.d.o.o.-a (dakle, zaposlenici su isti, radni procesi su isti, lokacije su iste) nema potrebe za novom procjenom rizika.

Zanima Vas Izrada procjene rizika na radu?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Izrada procjene rizika na radu