Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu vrši se zato što poslodavac u zaštiti na radu ima veću razinu odgovornosti od djelatnika i kao takav treba proći posebno osposobljavanje. U određenim slučajevima (npr. kada je broj djelatnika u tvrtki velik) poslodavac svoju odgovornost provođenja zaštite na radu može prebaciti na ovlaštenika.

Tko je Ovlaštenik zaštite na radu?

Ovlaštenik je osoba koja se na dnevnoj bazi brine da se rad vrši po propisanim pravilima zaštite na radu, da svi djelatnici imaju odgovarajuća zaštitna sredstva, sudjeluje u osposobljavanjima i sl.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE: Osposobljavanju poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu 

Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika, koji je u tom slučaju odgovaran da djelatnici u okviru njegovog djelokruga rada rade u skladu s pravilima zaštite na radu.

Što je u stvari ovlaštenik?

Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu. Prenošenje ovlaštenja ne oslobađa poslodavca odgovornosti.

Ova obaveza proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu jer se od poslodavca/ovlaštenika očekuje da aktivno i ažurno provodi propisana pravila zaštite na radu u svojoj tvrtki. Samo provođenje osposobljavanja poslodavca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu kao i dokumenti koji iz toga proizlaze ne predstavlja samostalan čin. Da bi se ovo osposobljavanje moglo provesti, poslodavac mora imati izrađenu procjenu rizika.

Mi u Anparu osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca možemo provesti na dva načina. Jedan je klasičan način osposobljavanja uživo: u ovom slučaju organizira se predavanje u prostorijama poslodavca te se nakon toga pristupa rješavanju ispita. Drugi način je osposobljavanje on-line putem naše aplikacije za on-line osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca. U ovome slučaju svim će djelatnicima na njihove e-mail adrese biti poslana ispitna literatura i linkovi na same ispite. Prednost ovakvog načina osposobljavanja jest da djelatnici pristupaju osposobljavanju u vremenskom periodu koji njima najviše odgovara.

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

1Zakonske obveze
Poslodavac i njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni, u skladu s procjenom rizika. Osposobljavanje ovlaštenika provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac) ili stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu. Osposobljavanje se provodi prema programu propisanom Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Program se sastoji od teoretskog osposobljavanja, a evidencija o provedenom osposobljavanju vodi se na tzv. ZOOP obrascu. Ovlaštenika je obvezno osposobiti odmah po imenovanju te nakon toga svakih pet godina obnavljati osposobljavanje. Program osposobljavanja obuhvaća upoznavanje s:  
  • osnovnim pojmovima iz zaštite na radu (obuhvaća odredbe propisane Zakonom o zaštiti na radu s izmjenama i dopunama, pripadajućim Pravilnicima te drugim pravnim aktima iz domene zaštite na radu)
  • procjenom rizika
  • osposobljavanjem za rad na siguran način
  • obvezama i pravaima poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu
  • poslovima zaštite na radu
  • posljedicama neprovođenja zaštite na radu za poslodavca
  • drugim primjenjivim propisima ovisno o djelatnosti poslodavca
  Uz to što moraju biti osposobljeni, poslodavac i njegov ovlaštenik moraju se i stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.
2Česta pitanja
Koliko vrijedi osposobljavanje za poslodavca i ovlaštenika poslodavca?
Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca mora se ponovo vršiti svakih 5 godina.

Mogu li u tvrtki imati više od jednog ovlaštenika?

Naravno. To je u slučaju većih tvrtki čak i poželjno – ukoliko poslujete na više lokacija, logično je da će ovlaštenik biti osoba koja svakodnevno radi na određenoj lokaciji. Ukoliko imate više odjela i veći broj djelatnika puno je kvalitetnije rješenje odrediti ovlaštenike po odjelima.

Ako sam u prijašnjoj tvrtki bio ovlaštenik, moram li u trenutnoj ponovo prolaziti to osposobljavanje?

Da. Ovo osposobljavanje nije prenosivo iz tvrtke u tvrtku.

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields