ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

Privole koje ste nam dali možete povući u svakom trenutku s napomenom da to ne utječe na zakonitost obrade podataka prije povlačenja suglasnosti s Vaše strane.

Obradu osobnih podataka vodi:

Anparo d.o.o.

Horvaćanska cesta 27

10000 Zagreb

e-pošta: anparo@anapro.hr

Sukladno odredbama gore navedene Uredbe imate pravo dobiti informaciju i podacima koji se od Vas prikupljaju te o postupanju s vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava. Detaljne informacije o tome koji se podaci prikupljaju od Vas i za koje svrhe, možete dobiti u Izjavama o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka objavljenim na našim web stranicama.

Osiguravamo Vam slijedeća prava:

  • pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima – imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji,
  • pravo na ispravak – imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku,
  • pravo na zaborav (brisanje) – imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko ne postoji zakoniti razlog za njihovu daljnju obradu s naše strane. Ukoliko takav razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas obavijestiti te detaljno obrazložiti u sklopu našeg odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem,
  • pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Temeljem članka 38. Opće uredbe  Anparo d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Irena Ružić – Voditelj ureda

tel.: 01 2852-117

fax.: 01 2852-115

e-mail: zastita.podataka@anapro.hr

Glede svih upita oko zaštite Vaših prava, potrebnih obrazaca zahtjeva, prigovora i ostalog kontaktirajte imenovanog službenika.