Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara obaveza je koja proizlazi iz Zakona o zaštiti od požara te podrazumijeva prvo ispitivanje, a zatim i periodično ispitivanje (najmanje jednom godišnje). Osim samog ispitivanja potrebno je napraviti i zapisnik o ispitivanju. Provođene ovog ispitivanja zakonska je obaveza vlasnika odnosno korisnika građevine.

VIŠE O: ISPITIVANJU I PREGLEDU ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA, UREĐAJA I INSTALACIJA ZA OTKRIVANJE, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Postoje različiti uređaji i instalacije koji spadaju u stabilne protupožarne sustave od kojih su najčešći; stabilni sustavi za gašenje vodom (sprinkler, drencher, hidranti), stabilni sustavi za gašenje požara plinovima ili prahom, vatrodojava, plinodojava i sustavi za gašenje požara u kuhinjskim napama.

Prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012) ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje sustava

obavljaju pravne osobe ovlaštene od nadležnog tijela za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodično ispitivanje sustava

obavljaju pravne osobe ovlaštene od nadležnog tijela za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Budući da se ovo ispitivanje kao i većina stvari vezanih za požarstvo radi jednom godišnje, idealno ga je (ukoliko je izvedivo) vremenski uskladiti sa ostalim potrebama (npr. ispitivanje ispravnosti sigurnosne i panične rasvjete ili ispitivanje ispravnosti tipkala za isključenje električne energije u slučaju nužde).

1Zakonske obveze

Prema zakonu, provjera ispravnosti obavlja se za sljedeće sustave:

  • sustav za otkrivanje i dojavu požara;
  • sustav za gašenje požara plinskim sredstvima;
  • sustav za gašenje požara pjenom;
  • sustav za gašenje požara vodom;
  • sustav za gašenje požara vodenom maglom;
  • sustav za gašenje požara prahom;
  • sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;
  • hidrantska mreža;
  • uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija.

O obavljenoj provjeri ispravnosti sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju. Zapisnik koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti nadležnom inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave u roku od 7 dana od dana obavljenog ispitivanja. Sustav se ocjenjuje ispravnim ako zadovoljava uvjete iz glave V. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava, o čemu se izdaje uvjerenje o ispravnosti sustava.

2Česta pitanja
Uskoro
Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields