Imenovanje Koordinatora zaštite na radu obveza je investitora:

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Novčana kazna za prethodno navedeni propust za investitora, vlasnika građevine, koncesionara ili drugu osobu za koju se izrađuje glavni projekt prema Zakonu o zaštiti na radu je 30.000 kn.

Koordinator zaštite na radu koordinira i nadzire primjenu načela zaštite na radu među  izvođačima na privremenom gradilištu i na samom objektu u izgradnji, te da je obavljanje radova na gradilištu u skladu s izrađenim Planom izvođenja radova.

Više o Koordinatoru zaštite na radu:

Pri izvođenju radova na gradilištu poslodavci, odnosno izvođači radova obvezni su uvažavati i primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti na radu, te pridržavati se uputa koordinatora zaštite na radu i to osobito u odnosu na:

  1. održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu,
  2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za opremu,
  3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima,
  4. tehničko održavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika,
  5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim materijalima i tvarima,
  6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari,
  7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala,
  8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu,
  9. suradnju između izvođača odnosno samozaposlenih osoba na gradilištu,
  10. međusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište.

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv