Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način obaveza je svakog poslodavca koji zapošljava barem jednu osobu.

Svaka osoba u Hrvatskoj na bilo kojem radnom mjestu mora biti osposobljena za rad na siguran način. U osposobljavanju sudjeluju zaposlenik, ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu. Prilikom osposobljavanja uzimaju se u obzir radni procesi zaposlenika i radna sredina u kojoj zaposlenik obavlja posao.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja. Ta obaveza proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu. Poslodavac je dužan osposobljavanje radnika provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku. Neosposobljenom radniku ne smije se dozvoliti rad, osim pod neposrednim nadzorom osposobljenog radnika no ne duže od 60 dana od zapošljavanja. Samo provođenje osposobljavanja radnika za rad na siguran način kao i dokumenti koji iz njega proizlaze ne predstavlja samostalan čin. Da bi se ovo osposobljavanje moglo provesti, poslodavac mora imati izrađenu procjenu rizika te plan osposobljavanja djelatnika.

Mi u Anparu osposobljavanja možemo provesti na dva načina. Jedan je klasičan način osposobljavanja radnika za rad na siguran način uživo: u ovom slučaju organizira se predavanje u prostorijama poslodavca te nakon toga djelatnici rješavaju ispit. Drugi način je osposobljavanje on-line putem naše aplikacije za on-line osposobljavanje radnika za rad na siguran način. U ovome slučaju svim će djelatnicima na njihove e-mail adrese biti poslana ispitna literatura i linkovi na same ispite. Prednost ovakvog načina osposobljavanja radnika za rad na siguran način jest da djelatnici pristupaju osposobljavanju u vremenskom periodu koji njima najviše odgovara.

Zakonska obveza

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obvezan, bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja, provesti osposobljvanje radnika za rad na siguran način. Osposobljavanje se vrši prije početka rada na određenom radnom mjestu te kod promjena u radnom postupku, uvođenja nove radne opreme ili tehnologije, upućivanja radnika na novi posao odnosno mjesto rada, ili kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Obveza osposobljavanja stoji i za osobe na radu, osim za naučnike, učenike na praksi, studente i druge osobe koje su u sustavu stručnog obrazovanja te ne smiju samostalno obavljati poslove već iste obavljaju pod stalnim nadzorom stručne i osposobljene osobe, nastavnika, odnosno mentora. Bez obzira na to, navedene osobe ipak je obavezno obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje, odnosno o opasnostima i mogućim rizicima kojima mogu biti izloženi na mjestima rada kako bi se otklonila i najmanja moguća vjerojatnost od nastanka ozljede na radu.

Česta pitanja

Koji je rok za osposobljavanje novog djelatnika?

Zakonodavac je odredio da se novi djelatnik mora osposobiti za rad na siguran način u roku od 2 mjeseca od dana zaposlenja. Do tada smije raditi i bez toga, ali ne samostalno već pod nadzorom osposobljenih kolega.

Ako je djelatnik već prošao ovo osposobljavanje na prijašnjem poslu, da li je ono važeće?

Nije. Ovo se osposobljavanje mora ponovo prolaziti kod svakog novog poslodavca.

Ako se djelatniku promijeni radno mjesto tj. opis posla, da li se on mora ponovo osposobiti?

Da. Na ZOS obrascu koji se izdaje kao dokaz osposobljavanja jasno moraju biti naglašeni svi radni procesi koje djelatnik obavlja i te informacije uvijek moraju biti ažurne.

Materijali

Zanima Vas Osposobljavanje radnika za rad na siguran način?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način