Ispitivanje radnog okoliša

Ispitivanje radnog okoliša obaveza je svakog poslodaca koji ima radni prostor. Za svaku vrstu radnog propisane su vrijednosti koje to radno mjesto mora zadovoljavati. Ispitivanja čimbenika radnog okoliša potrebno je obavljati kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama. Ispitivanja u radnom okolišu mogu vršiti isključivo ovlaštene osobe.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

Ispitivanje radnog okoliša jedna je od mjera koje se definiraju tijekom izrade procjene rizika na radu. Najmanje jednom u tri godine potrebno je obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti) kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama i kako bi se reagiralo ukoliko nisu. Za ocjenu ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva u radnom okolišu koriste se propisane (dopuštene) vrijednosti izloženosti štetnostima u radnom okolišu utvrđene propisima zaštite na radu, odnosno utvrđene odgovarajućim hrvatskim normama. O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik. Samo ispitivanje ne zahtijeva obustavu rada – upravo suprotno! Poanta ispitivanja jest da se mjerenja vrše u realnim radnim uvjetima.

Zakonska obveza

Za ispitivanje radnog okoliša postoji Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016) kojim se utvrđuje obveza, načini i postupci ispitivanja radnog okoliša, rokovi ispitivanja te sadržaj i način izdavanja zapisnika o ispitivanju radnog okoliša kojim se definira da ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća sljedeća ispitivanja:

1. ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)

2. ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)

3. ispitivanja bioloških čimbenika.

Ispitivanja u radnom okolišu mogu vršiti isključivo ovlaštene osobe.

Svaki poslodavac je dužan na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka

2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti

3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije

4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli

5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

Ispitivanja se moraju obaviti u slijedećim rokovima:

1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

2. na temelju rješenja inspektora rada ili

3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Česta pitanja

Koliko se često mora ponavljati ovo ispitivanje?

Ovo se ispitivanje vrši svake 3 godine.

Da li se to ispitivanje odnosi na tvrtku ili na prostor koji tvrtka koristi?

Na oboje. Svaka tvrtka na svoje ime mora obaviti ovo ispitivanje. Čak i u situaciji kada više tvrtki dijeli isti prostor, svaka tvrtka to mora napraviti za sebe.

Što ako se preselimo u novi prostor?

U slučaju preseljenja staro ispitivanje naravno ne vrijedi. Budući da ste promijenili lokaciju, logično je da se mora napraviti ispitivanje novog prostora.

Materijali

Zanima Vas Ispitivanje radnog okoliša?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje radnog okoliša