Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija

Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija vrši se zato što je zaštita od udara električne struje jedno od osnovnih pravila zaštite na radu, kojima moraju udovoljavati sredstva rada kada su u uporabi. Budući da je električna instalacija nezaobilazna u bilo kojem procesu i objektu rada, potrebno ju je periodički pregledavati i ispitivati da bi ista bila sigurna i ispravna za uporabu.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Neispravne električne instalacije mogu biti uzrok različitih neprilika; od izazivanja požara, izvora opasnosti za zaposlenike pa do prekida poslovanja uslijed kvarova. Ovo ispitivanje podrazumijeva ispitivanje otpora izolacije, indirektnog dodira i ispravnosti fidove sklopke ukolika ista postoji.

Ispitivanje se vrši putem umjerenog uređaja, a njegovo trajanje ovisi o kvadraturi prostora i broju utičnica u samom prostoru. Samo ispitivanje nije dovoljno – bitno je nakon njega izraditi i zapisnik o ispitivanju čiji je sastavni dio tlocrt prostora sa ucrtanim utičnicama i strujnim ormarićem.

Osim što je ovo ispitivanje obaveza poslodavca ustanovljena izradom procjene rizika na radu ono je u slučaju određenih djelatnosti potrebno za dobivanje minimalnih tehničkih uvjeta.

Zakonska obveza

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10) i primjenjivih normi. Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

– četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok

– četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok

– petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene

– četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu nadležne inspekcije.

Česta pitanja

Koliko dugo vrijedi ovo ispitivanje?

Ovo se ispitivanje mora ponavljati svake 4 godine.

Što se tu u stvari ispituje?

Ispituju se otpor izolacije, indirektni dodir i ispravnost fidove sklopke (ukoliko postoji).

Ušli smo u novi prostor i već postoji zapisnik o ispitivanju. Moramo li naručiti ispitivanje za svoju tvrtku?

Ne morate. Ovo se ispitivanje tiče isključivo prostora u kojem tvrtka posluje, ne same tvrtke. Ukoliko je zapisnik napravljen unutar 4 godine sve je u redu.

Imali smo električarske radove, trebamo li ponoviti ispitivanje?

Da.

Kako se pripremiti za ispitivanje?

  1. Jako je bitno naglasiti da smo mi isključivo ispitivači, a ne električari. U praksi se zna dogoditi (jako rijetko) da su električne instalacije u tako lošem stanju da prilikom ispitivanja dođe do kvara. Bilo bi dobro imati električara na raspolaganju ako dođe do kvara ili ako se ustanovi neispravnost.
  2. Kada počnemo sa ispitivanjem budite spremni da ćete u jednom trenutku ostati bez struje (prilikom testiranja fidove sklopke). Naša je preporuka da se prilikom tog dijela ispitivanja pohrane svi podaci te ugase računala i ostali uređaji vezani za struju koji su vam nužni za rad.
Materijali

Zanima Vas Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija