Ispitivanje buke okoliša

Ispitivanje buke okoliša tj. buke i zvučne izolacije usluga je koju nudimo u suradnji s našim partnerima u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za male i srednje poduzetnike. 

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
ISPITIVANJU BUKE OKOLIŠA

U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A). 

Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A). Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vratiju), zajedno sa bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke.

Akustička mjerenja razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave provode se u svrhu:

 1. ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada
 2. dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta, – puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata
 3. verifikacije provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru, – nadziranja buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke
 4. utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš
 5. nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu
Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija obuhvaća:
 1. zračnu zvučnu izolaciju između prostorija
 2. udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija
 3. Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala
1Zakonske obveze

Temeljem Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), izvorom buke smatra se svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Prema gore navedenom pravilniku najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru LRAeq u dB(A) su:

1. zona, zona namjenjena odmoru, oporavku i liječenju

 • za dan: 50
 • za noć: 40

2. zona, zona namijenjena samo stanovanju i boravku

 • za dan: 55
 • za noć: 40

3. zona, zona mješovite, pretežito stambene namjene

 • za dan: 55
 • za noć: 45

4. zona, zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

 • za dan: 65
 • za noć: 50

5. zona, zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)

 • Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
 • Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči


2Česta pitanja
Uskoro!
3Materijali
Uskoro!

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields