Elaborat gospodarenja otpadom

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada. Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, br. 117/17), uključujući obrazac Elaborata za gospodarenje otpadom.

Što sadrži Elaborat o gospodarenju otpadom?

  • podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom
  • popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpadauvjete za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (opće i posebne)
  • tehnološke procese (metode obavljanja, obveze praćenja emisija)
  • nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa
  • sheme tehnoloških procesa
  • mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola i izračune

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields