Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja. Ovo osposobljavanje može biti samostalno te za njega nije nužno imati izrađenu procjenu rizika na radu. Obveza ovog osposoblajvanja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Obveze osposobljavanja ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara i osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce. Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti i osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene). Za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara provodi ovlaštena ustanova koja

posjeduje ovlaštenje (suglasnost) nadležnog Ministarstva ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje prema programu propisanom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Obvezno je za zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.
Teoretska nastava osposoobljavanja radnika za početno gašenje požara obuhvaća slijedeće teme:
  1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju
  2. Sredstva za gašenje prema klasi požara
  3. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara
  4. Oprema i sprave za gašenje požara
  5. Obrazovni film
Praktična nastava osposoobljavanja radnika za početno gašenje požara obuhvaća:
  1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže
  2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara
Teoretski dio može se obaviti i putem naše aplikacije za on-line osposobljavanje radnika za početno gašenje požara. dok se praktična nastava obavlja kod naručitelja.  
1Česta pitanja

Je li osposobljavanje radnika za početno gašenje požara prenosivo?

Da. Dovoljno je da osoba jednom u životu prođe ovo osposobljavanje kod bilo kojeg poslodavca ali mora to moći dokazati odgovarajućim dokumentom (uvjerenje o osposobljavanju za zaštitu od požara). Ukoliko osoba ne posjeduje taj dokument, morat će ponoviti osposobljavanje.

2Zakonske obveze

Temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu, te u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara i pripadajućim podzakonskim propisima poslodavac je dužan osposobiti sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.