Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Izrada procjene ugroženosti od požara I tehnološke eksplozije odgovornost je i obaveza vlasnika građevina. Procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka ovisno o namjeni i vrsti građevine ili postrojenja. Za izradu svake procjene ugroženosti postavlja se voditelj. Temeljem procjene ugroženosti određuju se mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere) te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti predmetne procjene ugroženosti.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O TEMI:
IZRADA PROCJENE RIZIKA NA RADU

Temeljni elementi procjene ugroženosti su:

  • postojeće stanje
  • numerička analiza požarne krgroženosti
  • stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba
  • prijedlog mjera
  • zaključak
  • grafički prilozi

Procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka

ovisno o namjeni i vrsti građevine ili postrojenja. Za izradu svake procjene ugroženosti postavlja se voditelj. Za izradu procjene ugroženosti primjenjuju se hrvatske numeričke metode ili (u njihovom nedostatku) u svijetu prihvaćene numeričke metode (TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index i slične), kao i preuzete norme s obveznom primjenom koje uređuju to područje. 

Procjena ugroženosti može sadržavati i prijedlog mjera

čijim bi se provođenjem postiglo povoljnije rješenje zaštite od požara i eksplozija za vlasnika ili korisnika građevine, a zadržala ista ili veća razina zaštite. Mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija proizašle iz procjene ugroženosti izrađene za više tehnološki ili prostorno međusobno povezanih građevina, obvezatne su za sve njihove vlasnike i korisnike.

Procjene ugroženosti izrađene sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije mogu se primjenjivati za izradu i donošenje pripadajućih planova zaštite od požara.

1Zakonske obveze

Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije utvrđuje se sadržaj i način izrade i primjene metoda kod izrade procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za građevine, građevinske dijelove i otvorene prostore u vlasništvu ili na korištenju pravne osobe te za područje općine, grada, kotara, Grada Zagreba i županije.

2Česta pitanja
Uskoro!
3Materijali
Uskoro!

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields