Izrada plana zaštite od požara obaveza je vlasnika,

odnosno korisnika građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara. Oni su dužni donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O TEMI:
IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara. Plan se usklađuje nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara, odnosno u rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara.

Plan zaštite od požara mogu izrađivati fizičke i pravne osobe

koje kao redovitu djelatnost obavljaju poslove zaštite od požara i/ili vatrogastva. Dijelovi plana mogu se označiti određenim stupnjem tajnosti. Na postupanje sa podacima koji se smatraju poslovnom tajnom ili su označeni određenim stupnjem tajnosti primjenjuju se propisi o zaštiti podataka.

Planovi moraju biti usklađeni

s planom zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem se građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori nalaze, te se usklađuju najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima.

1Zakonske obveze

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara. Obaveza proizlazi iz čl. 20 Zakona o zaštiti od požara.

2Česta pitanja
USKORO!
3Materijali
USKORO!

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields