Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja. Ovo osposobljavanje može biti samostalno te za njega nije nužno imati izrađenu procjenu rizika na radu. Obveza ovog osposoblajvanja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O OSPODOBLJAVANJU RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Obveze osposobljavanja ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara i osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce. Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti i osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene). Za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Osposobljavanje provodi ovlaštena ustanova koja posjeduje ovlaštenje (suglasnost) nadležnog Ministarstva ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje prema programu propisanom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Obvezno je za zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Teoretska nastava obuhvaća slijedeće teme:

1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju

2. Sredstva za gašenje prema klasi požara

3. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara

4. Oprema i sprave za gašenje požara

5. Obrazovni film

Praktična nastava obuhvaća:

1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže

2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara

Teoretski dio može se obaviti i putem naše aplikacije za on-line osposobljavanje radnika za početno gašenje požara. dok se praktična nastava obavlja kod naručitelja.

 

Zakonska obveza

Temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu, te u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara i pripadajućim podzakonskim propisima poslodavac je dužan osposobiti sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

Česta pitanja

Da li je osposobljavanje radnika za početno gašenje požara prenosivo?

Da. Dovoljno je da osoba jednom u životu prođe ovo osposobljavanje kod bilo kojeg poslodavca ali mora to moći dokazati odgovarajućim dokumentom (uvjerenje o osposobljavanju za zaštitu od požara). Ukoliko osoba ne posjeduje taj dokument, morat će ponoviti osposobljavanje.

Materijali

Zanima Vas Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara