Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja. Ovo osposobljavanje može biti samostalno te za njega nije nužno imati izrađenu procjenu rizika na radu. Obveza ovog osposoblajvanja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O OSPODOBLJAVANJU RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Obveze osposobljavanja ne odnose se na osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara i osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce. Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti i osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene). Za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Osposobljavanje provodi ovlaštena ustanova koja posjeduje ovlaštenje (suglasnost) nadležnog Ministarstva ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje prema programu propisanom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Obvezno je za zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Teoretska nastava obuhvaća slijedeće teme:

1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju

2. Sredstva za gašenje prema klasi požara

3. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara 

4. Oprema i sprave za gašenje požara 

5. Obrazovni film

Praktična nastava obuhvaća:

1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže 

2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara

Teoretski dio može se obaviti i putem naše aplikacije za on-line osposobljavanje radnika za početno gašenje požara. dok se praktična nastava obavlja kod naručitelja. 

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu, te u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara i pripadajućim podzakonskim propisima poslodavac je dužan osposobiti sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

Česta pitanja

Da li je osposobljavanje radnika za početno gašenje požara prenosivo?

Da. Dovoljno je da osoba jednom u životu prođe ovo osposobljavanje kod bilo kojeg poslodavca ali mora to moći dokazati odgovarajućim dokumentom (uvjerenje o osposobljavanju za zaštitu od požara). Ukoliko osoba ne posjeduje taj dokument, morat će ponoviti osposobljavanje.

Materijali

Zanima Vas Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara