Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od udara groma, munje

Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje je obaveza koja proizlazi iz Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. Učestalost ovog ispitivanja varira ovisno o poziciji i namjeni objekta te se zahtjevi za ponovnim ispitivanjem mogu kretati od jednom godišnje do jednom u svakih 5 godina.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Ova se obaveza prvenstveno odnosi na vlasnike objekata, ali po Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara poslodavac, ako ništa drugo ima obavezu prema svojim zaposlenicima osigurati da ovo ispitivanje bude provedeno. O tome i mnogim drugim korisnim stvarima za poslodavce pisali smo u sljedećem članku: PRELAZAK U NOVI POSLOVNI PROSTOR I ZAŠTITA NA RADU – TIPS & TRICKS ZA PODUZETNIKE.

Samo ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje se obavlja:

 • u tijeku i po završetku izvođenja sustava na novoizgrađenim građevinama u okviru provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu i dio je dokumentacije potrebne za tehnički pregled građevine
 • u propisanim rokovima na postojećim građevinama u sklopu njihovog održavanja
 • kao izvanredni pregled sustava, nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora

Obvezno ga je provesti:

 • nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se štiti gromobranskom instalacijom
 • nakon popravaka ili prepravaka gromobranske instalacije
 • nakon udara groma u instalaciju ili objekt

Ispitivanje se periodički vrši u redovnim vremenskim razmacima koja ovise o vrsti objekta kako slijedi:

 • 1 godina – za gromobranske instalacije na objektima za smještaj eksploziva i objektima ugroženim eksplozijom te gromobranske instalacije sa izvorima ionizacijskog zračenja
 • 2 godine – na objektima ugroženim požarom, žičarama i objektima kod kojih je spojeno uzemljenje gromobranske instalacije sa zaštitnim uzemljenjem elektroenergetskog postrojenja
 • 3 godine – za gromobranske instalacije na visokim objektima (tvornički dimnjaci, crkve, džamije, tornjevi za motrenje i sl.)
 • 5 godina – za gromobransku instalaciju na svim ostalim objektima

Način obavljanja pregleda i ispitivanja sustava određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

 • pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju
 • mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom normi, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik

 

Zakonska obveza

Pregled i ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija, odnosno ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje vrši se sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN br. 87/08, 33/10). Taj se Propis ne primjenjuje na sustave za:

 • privremene građevine i građevine u građenju
 • željezničke sustave izvan zaštićenih građevina
 • vozila, brodove, zrakoplove, morske platform
 • podzemne visokotlačne cjevovode
 • cjevovode, te elektroenergetske i telekomunikacijske vodove

 

Česta pitanja
Materijali

Zanima Vas Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od udara groma, munje?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od udara groma, munje