Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje/groma

Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje je obaveza koja proizlazi iz Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. Učestalost ovog ispitivanja varira ovisno o poziciji i namjeni objekta te se zahtjevi za ponovnim ispitivanjem mogu kretati od jednom godišnje do jednom u svakih 5 godina.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA GROMA, MUNJE

Ova se obaveza prvenstveno odnosi na vlasnike objekata, ali po Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara poslodavac, ako ništa drugo ima obavezu prema svojim zaposlenicima osigurati da ovo ispitivanje bude provedeno. O tome i mnogim drugim korisnim stvarima za poslodavce pisali smo u sljedećem članku: PRELAZAK U NOVI POSLOVNI PROSTOR I ZAŠTITA NA RADU – TIPS & TRICKS ZA PODUZETNIKE.

Samo ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje se obavlja:

 • u tijeku i po završetku izvođenja sustava na novoizgrađenim građevinama u okviru provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu i dio je dokumentacije potrebne za tehnički pregled građevine
 • u propisanim rokovima na postojećim građevinama u sklopu njihovog održavanja
 • kao izvanredni pregled sustava, nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora

Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje obvezno je provesti:

 • nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta koji se štiti gromobranskom instalacijom
 • nakon popravaka ili prepravaka gromobranske instalacije
 • nakon udara groma u instalaciju ili objekt
Ispitivanje se periodički vrši u redovnim vremenskim razmacima koja ovise o vrsti objekta kako slijedi:
 • 1 godina – za gromobranske instalacije na objektima za smještaj eksploziva i objektima ugroženim eksplozijom te gromobranske instalacije sa izvorima ionizacijskog zračenja
 • 2 godine – na objektima ugroženim požarom, žičarama i objektima kod kojih je spojeno uzemljenje gromobranske instalacije sa zaštitnim uzemljenjem elektroenergetskog postrojenja
 • 3 godine – za gromobranske instalacije na visokim objektima (tvornički dimnjaci, crkve, džamije, tornjevi za motrenje i sl.)
 • 5 godina – za gromobransku instalaciju na svim ostalim objektima
Način obavljanja pregleda i ispitivanja sustava određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:
 • pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju
 • mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom normi, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

1Zakonske obveze
Pregled i ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija, odnosno ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje vrši se sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN br. 87/08, 33/10). Taj se Propis ne primjenjuje na sustave za:
 • privremene građevine i građevine u građenju
 • željezničke sustave izvan zaštićenih građevina
 • vozila, brodove, zrakoplove, morske platform
 • podzemne visokotlačne cjevovode
 • cjevovode, te elektroenergetske i telekomunikacijske vodove
 
2Česta pitanja
Uskoro više!
3Materijali
Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields