Usluge dezinfekcije prostora proizlaze iz našeg ovlaštenja za pružanje DDD usluga čiji je dezinfekcija sastavni dio. U mogućnosti smo vam ponuditi uslugu dezinfekcije prostora kako bi vaši radni prostori bili što sigurniji koristeći švicarsko dezinfekcijsko sredstvo koji ne isušuje ruke i nije štetno za okoliš, Sanosil S003 Ag.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O DEZINFEKCIJI

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama. Anparo d.o.o. obavlja dezinfekciju kemijskim mjerama, odnosno korištenjem dezinficijensa - dezinfekcijskog sredstva Sanosil S003 Ag. 


USLUGA DEZINFEKCIJE PROSTORA – najbitnije stavke

 1. Što koristimo? Prilikom vršenja dezinfekcije koristimo sredstvo Sanosil (opisat ćemo ga u daljnjem tekstu)
 2. Dezinfekcija na siguran i neintruzivan način: dezinfekciju vaših prostora vršimo na način siguran za svu vašu opremu i aparaturu (računala, ekrani, tipkovnice itd.), što znači da je jedini uvjet tj. preporuka za dezinfekciju vaših prostora da nema ljudi u prostoru koji dezinficiramo – za opremu se ne morate brinuti
 3. Kako dezinficiramo? Prilikom dezinfekcije koristimo atomizator i raspršivače – efekt atomizatora je da se dezinfekcijsko sredstvo pretvara u maglu (dakle izuzetno sitne čestice) koja pokriva sve površine prostora – za teže dostupne površine (kutevi, visoka skladišta itd.) koristimo i raspršivače – posljedica ovakovg pristupa je da će prostor u potunosti biti dezinficiran
 4. Koliko često preporučujemo dezinfekciju? Zbog povećanog rizika toplo preporučamo da se prostori dezinficiraju jednom tjedno
 5. Potvrda o izvršenoj dezinfekciji!!! Budući da smo ovlaštena tvrtka za ovo područje, prilikom svake izvršene dezinfekcije dobit ćete od nas i potvrdu što je izuzetno bitno kako biste sanitarnim inspektorima u slučaju potrebe dokazali da je dezinfekcija učinjena na ispravan način od strane ovlaštenog pravnog subjekta za tu djelatnost


DEZINFICIJENS SANOSIL S003 Ag – vaš štit protiv korona virusa

Sanosil koristimo iz nekoliko vrlo bitnih razloga:

 1. Porijeklo proizvoda je Švicarska
 2. Izuzetno pogodan za zaštitu od koronavirusa
 3. Univerzalna primjena – pogodan je i za dezinfekciju prostora i za dezinfekciju ruku
 4. Koncentracija i komponente Sanosila su: 1.5% vodikov peroksid / 0.0015% srebro (pojačan antimikrobni učinak, sposobnost uništavanja biofilma u kojem su bakterije i virusi prirodno zaštićeni)
 5. Ubrzano djelovanje – počinje djelovati već nakon samo 30 sekundi
 6. Ne isušuje ruke jer nije na bazi alkohola
 7. Radne koncentracije ne nadražuju kožu, oči i sluznice
 8. Nema potrebe za ispiranjem nakon primjene
 9. Nije štetan za otpadne vode i okoliš


OPĆENITO O DEZINFEKCIJI I VRSTAMA MJERA

Mehaničke mjere dezinfekcije
podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem. 

Fizikalne mjere dezinfekcije
podrazumijevaju uporabu topline (suha ili vlažna) koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama. 

Kemijske mjere dezinfekcije
podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama. 

Dezinfekciju se mora obavljati naročito u sljedećim objektima ili prostorima:

 – bolnice i ostale zdravstvene ustanove

 – za pripremanje hrane (kuhinja, restorani)

 – za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji

 – garderobe i sanitarni čvorovi

 – vozila za prijevoz prehrambenih namirnica (meso, mlijeko i sl.)

 – prijevozna sredstva za prijevoz osoba – vlakovi, tramvaji, autobusi

 – klimatizacijske komore i ventilacioni kanali

 – svi prostori u kojima je došlo do havarije na sustavima za odvodnju otpadnih voda, odnosno puknuća kanalizacijskih cijevi

 – stambenim objektima – stanovima ukoliko je osoba umrla u stanu

 – prije i poslije čišćenja tavanskog ili drugog prostora u kojima ima izmeta golubova ili drugih životinja

1Zakonske obveze

Obvezne DDD mjere (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Usluge dezinfekcije Anparo d.o.o. provodi temeljem odobrenja ministra zdravstva i socijalne skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva.

2Česta pitanja
USKORO!
3Materijali
USKORO!

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields