Obavljanje poslova zaštite na radu

Obavljanje poslova zaštite na radu je dio zaštite na radu na koji se od 01.01.2016. stavlja posebna pozornost. U prijevodu to je između ostaloga svojevrsni nadzor od strane kvalificirane osobe. Problem je u tome što svaka tvrtka koja zapošljava barem jednu osobu ima ovu obavezu. Drugi problem je to što je to konstantna potreba. Osoba koja se ovime bavi treba voditi računa o svim promjenama u pravilnicima i zakonima, o valjanosti i trajanju dokumentacije i to je u konačnici osoba s kojom će uz poslodavca nadzorna tijela htjeti razgovarati. Ukoliko posjedujete potrebnu kvalifikaciju, ovu obavezu možete provoditi sami ili je možete prebaciti na nas kao ovlaštenu tvrtku.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Zakonodavac dopušta da obavljanje poslova zaštite na radu radite sami ukoliko za to imate kvalifikaciju. Ako u svojoj tvrtki nemate kvalificiranu osobu za zaštitu na radu (većina tvrtki nema – kvalifikacija je da ste tijekom svog školovanja prošli zaštitu na radu) postoje dva načina reguliranja ove obaveze:

a) upišite tečaj za specijalista zaštite na radu u našem Stručno edukativnom centru

b) ukoliko imate do 49 zaposlenih, mi možemo preuzeti tu obavezu na sebe gdje imenujemo i dodjeljujemo vam svojeg stručnjaka koji će se na toj razini baviti Vašom tvrtkom

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu propisano je odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu, o čemu više možete pročitati na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Zakonska obveza

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više djelatnika, obvezni su poslove zaštite na radu ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu kroz radni odnos.

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika mogu vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom tvrtkom ukoliko nemaju na raspolaganju djelatnika koji ispunjava propisane uvjete ili nemaju ugovor o radu s osobom koja ispunjava iste.

Poslovima zaštite na radu smatraju se:

1) stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu

2) sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije

3) sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika

4) unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom

5) prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca

6) suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada

7) osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način

8) osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju

9) djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca

10) suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija

11) sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca

12) ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca

Česta pitanja

Ako sam jedina zaposlena osoba da li sam obavezan provoditi ovu mjeru?

Ukoliko ste jedini zaposleni te ujedno i član uprave (vlasnik, direktor i sl). tada niste u obavezi provoditi obavljanje poslova zaštite na radu. Naime, ova se obaveza odnosi na poslodavce, a kako ne zapošljavate nikoga osim samog sebe ne spadate u tu kategoriju.

Materijali

Zanima Vas Obavljanje poslova zaštite na radu?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Obavljanje poslova zaštite na radu