Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima vrši se sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05, po kojem je poslodavac obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Radnim mjestima s računalom smatraju se radna mjesta na kojima radnici pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA S RAČUNALIMA

Poznata je činjenica da sve više postajemo sjedalačka nacija i da izuzetno puno vremena provodimo za računalima. Zbog toga se za rad na računalima radi posebna procjena rizika koja u obzir uzima sve napore i rizike koji iz tog rada proizlaze. Glavna je problematika rada za računalom što tu najvjerojatnije neće doći do ozljede, ali će se zbog nepovoljnih radnih uvjeta i načina na koji radimo s vremenom pojaviti različite tegobe (bol u vratu, leđima, sindrom karpalnog tunela itd.). Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima prvi je i osnovni korak uvođenja zdravih praksi u vaše urede.

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalima može biti samostalan dokument, ali može biti i dio standardne procjene rizika na radu (to se najčešće radi kada poslodavac u tvrtki ima djelatnike koji rade na računalima više od 4 sata dnevno i djelatnike koji ne provode toliko vremena za računalima).

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

 

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalima se ne izrađuje za:

 

  • vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima
  • računalne sustave na prijevoznim sredstvima
  • računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi
  • prenosiva računala koji nisu predviđena za stalni rad na radnom mjestu
  • računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije
  • pisaće strojeve uobičajenih konstrukcija s malim zaslonom
Zakonska obveza

Sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05, poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Radnim mjestima s računalom smatraju se radna mjesta na kojima radnici pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na zahtjeve navedene u Prilogu Pravilnika koji se odnose na:

a) opremu (zaslon, tipkovnica, radni stol ili radna površina, radni stolac i oslonac za noge)

b) radni okoliš (zahtjevi vezani za radni prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaji, buka, mikroklimatski uvjeti, zračenje)

c) programsku opremu

Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, pri čemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane učinke utvrđenih opasnosti i štetnosti. Također, poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu.

Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti (rizika) vezano uz rad s računalom, koju na ovjeru dostavljaju ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu, a poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika Procjenu opasnosti za radna mjesta s računalima su obvezni izraditi u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti (rizika).

Česta pitanja

Da li svaki pravni subjekt mora imati ovu procjenu?

Ne. Samo one subjekti koji su poslodavci – dakle oni koji zapošljavaju barem jednu osobu koja nije član uprave, vlasnik i sl. Pri tome nije bitno da li ste tvrtka, obrt, škola, udruga i sl. – svi pravni subjekti koji su poslodavci su obavezni voditi brigu o zaštiti na radu.

Koliko dugo vrijedi procjena?

Jednom kada se napravi procjena je trajna. Međutim, procjena uvijek mora biti ažurna. To znači da se procjena povremeno mora ažurirati ovisno o sljedećim okolnostima: promjena postojeće ili otvaranje nove lokacije, uvođenje novih radnih mjesta, uvođenje novih radnih procesa i tehnologija, zapošljavanje novih osoba.

Imali smo procjenu za j.d.o.o., a sada smo d.o.o. – da li trebamo novu procjenu?

Ukoliko je sve ostalo isto i postojeći d.o.o. je nasljednik j.d.o.o.-a (dakle, zaposlenici su isti, radni procesi su isti, lokacije su iste) nema potrebe za novom procjenom.

Materijali

Zanima Vas Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima