Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima vrši se sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05, po kojem je poslodavac obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Radnim mjestima s računalom smatraju se radna mjesta na kojima radnici pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA S RAČUNALIMA

Poznata je činjenica da sve više postajemo sjedalačka nacija i da izuzetno puno vremena provodimo za računalima. Zbog toga se za rad na računalima radi posebna procjena rizika koja u obzir uzima sve napore i rizike koji iz tog rada proizlaze. Glavna je problematika rada za računalom što tu najvjerojatnije neće doći do ozljede, ali će se zbog nepovoljnih radnih uvjeta i načina na koji radimo s vremenom pojaviti različite tegobe (bol u vratu, leđima, sindrom karpalnog tunela itd.). Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima prvi je i osnovni korak uvođenja zdravih praksi u vaše urede.

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalima može biti samostalan dokument, ali može biti i dio standardne procjene rizika na radu (to se najčešće radi kada poslodavac u tvrtki ima djelatnike koji rade na računalima više od 4 sata dnevno i djelatnike koji ne provode toliko vremena za računalima).

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalima se ne izrađuje za:

  • vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima
  • računalne sustave na prijevoznim sredstvima
  • računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi
  • prenosiva računala koji nisu predviđena za stalni rad na radnom mjestu
  • računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije
  • pisaće strojeve uobičajenih konstrukcija s malim zaslonom
Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05, poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora. Radnim mjestima s računalom smatraju se radna mjesta na kojima radnici pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na zahtjeve navedene u Prilogu Pravilnika koji se odnose na:

 a) opremu (zaslon, tipkovnica, radni stol ili radna površina, radni stolac i oslonac za noge)

 b) radni okoliš (zahtjevi vezani za radni prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaji, buka, mikroklimatski uvjeti, zračenje)

 c) programsku opremu

Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, pri čemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane učinke utvrđenih opasnosti i štetnosti. Također, poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu.

Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti (rizika) vezano uz rad s računalom, koju na ovjeru dostavljaju ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu, a poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika Procjenu opasnosti za radna mjesta s računalima su obvezni izraditi u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti (rizika).

Česta pitanja

Da li svaki pravni subjekt mora imati ovu procjenu?

Ne. Samo one subjekti koji su poslodavci – dakle oni koji zapošljavaju barem jednu osobu koja nije član uprave, vlasnik i sl. Pri tome nije bitno da li ste tvrtka, obrt, škola, udruga i sl. – svi pravni subjekti koji su poslodavci su obavezni voditi brigu o zaštiti na radu.

Koliko dugo vrijedi procjena?

Jednom kada se napravi procjena je trajna. Međutim, procjena uvijek mora biti ažurna. To znači da se procjena povremeno mora ažurirati ovisno o sljedećim okolnostima: promjena postojeće ili otvaranje nove lokacije, uvođenje novih radnih mjesta, uvođenje novih radnih procesa i tehnologija, zapošljavanje novih osoba.

Imali smo procjenu za j.d.o.o., a sada smo d.o.o. – da li trebamo novu procjenu?

Ukoliko je sve ostalo isto i postojeći d.o.o. je nasljednik j.d.o.o.-a (dakle, zaposlenici su isti, radni procesi su isti, lokacije su iste) nema potrebe za novom procjenom.

Materijali

Zanima Vas Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalima