Ispitivanje radne opreme

Ispitivanje radne opreme izuzetno je važan dio zaštite na radu jer ako za nešto brinemo, to činimo sigurnim. Ovo je vrlo bitno u slučaju radne opreme tj. uređaja sa povećanim opasnostima jer svatko se od nas prilikom rada želi osjećati sigurnim i zaštićenim; stoga je bitno da koristimo ispravna i sigurna sredstva za rad.

Radnu opremu koja se treba ispitivati najčešće čine sredstva za prijenos tereta (npr. viličari), te različiti strojevi, uređaji i postrojenja (npr. stolne brusilice, motorne pile te postrojenje pilane).

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU RADNE OPREME

Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju. Kako bi to osigurao, obvezan je, između ostaloga, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste. Ispitivanja se obavljaju najmanje jednom u tri godine, a smiju ih vršiti isključivo ovlaštene pravne osobe.

Obveza pregleda i ispitivanja radne opreme odnosi se na radnu opremu koja zahtijeva rukovanje, upravljanje ili posluživanje od strane rukovatelja radne opreme, što je osnovni kriterij u smislu ocjene koja radna oprema podliježe obvezi pregleda i ispitivanja (osim radne opreme koja je isključena odredbama članka 3. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme).

Obveza ispitivanja ne odnosi se na:

– radnu opremu koju čine električni i elektronički proizvodi koji su obuhvaćeni propisom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica kako slijedi:

1. kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu

2. audio i video oprema

3. oprema za informacijsku tehnologiju

4. uobičajeni uredski strojevi

5. niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i

6. električni motori

– ručnu radnu opremu – alate, koji se dijele na ručne nemehanizirane alate (npr. ključevi, čekić, kliješta i sl.) i na ručne mehanizirane alate (npr. kutne brusilice, ručne kružne pile, i sl.)

– skele i druga sredstva za povremeni rad na visini za koja se pregledi obavljaju prema posebnim propisima

Nije potrebno ispitivati radnu opremu koja za odvijanje predviđenog radnog postupka zahtjeva samo aktivnosti stavljanja u rad, isključenja iz rada i sl. (npr. rashladne vitrine, aparati za zavarivanje i agregati za struju).

Potreba za ispitivanjem radne opreme utvrđuje se prilikom izrade procjene rizika na radu. Ukoliko po ovome pitanju imate još nedoumica, svakako preporučamo da nam se javite kako bismo vas uputili ili da za početak pogledate i mišljenje Ministarstva o ispitivanju radne opreme.

Zakonska obveza

Donošenjem Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16 stavljen je izvan snage prethodni Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 47/02, kao i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 114/02, 131/02 i 126/03.

Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, a obavlja se radi provjere ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi, odnosno radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u prostoru korištenja radne opreme.

Česta pitanja

Koliko se često moraju ispitivati sredstva rada?

Svake 3 godine.

Da li se moraju ispitivati ručni alati?

Ručni alat nije predmet ispitivanja.

Ne posjedujemo viličar, već ga unajmljujemo. Tko ga je obavezan ispitati?

Obveznik ispitivanja uvijek je ona tvrtka koja koristi sredstvo rada.

Materijali

Zanima Vas Ispitivanje radne opreme?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje radne opreme