Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara obaveza je koja proizlazi iz Zakona o zaštiti od požara te podrazumijeva prvo ispitivanje, a zatim i periodično ispitivanje (najmanje jednom godišnje). Osim samog ispitivanja potrebno je napraviti i zapisnik o ispitivanju. Provođene ovog ispitivanja zakonska je obaveza vlasnika odnosno korisnika građevine.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU I PREGLEDU ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA, UREĐAJA I INSTALACIJA ZA OTKRIVANJE, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Postoje različiti uređaji i instalacije koji spadaju u stabilne protupožarne sustave od kojih su najčešći; stabilni sustavi za gašenje vodom (sprinkler, drencher, hidranti), stabilni sustavi za gašenje požara plinovima ili prahom, vatrodojava, plinodojava i sustavi za gašenje požara u kuhinjskim napama.

Prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012) ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od nadležnog tijela za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodično ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od nadležnog tijela za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Budući da se ovo ispitivanje kao i većina stvari vezanih za požarstvo radi jednom godišnje, idealno ga je (ukoliko je izvedivo) vremenski uskladiti sa ostalim potrebama (npr. ispitivanje ispravnosti sigurnosne i panične rasvjete ili ispitivanje ispravnosti tipkala za isključenje električne energije u slučaju nužde).

Zakonska obveza

Prema zakonu, provjera ispravnosti obavlja se za sljedeće sustave:

– sustav za otkrivanje i dojavu požara;

– sustav za gašenje požara plinskim sredstvima;

– sustav za gašenje požara pjenom;

– sustav za gašenje požara vodom;

– sustav za gašenje požara vodenom maglom;

– sustav za gašenje požara prahom;

– sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;

– hidrantska mreža;

– uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija.

O obavljenoj provjeri ispravnosti sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju. Zapisnik koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti nadležnom inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave u roku od 7 dana od dana obavljenog ispitivanja. Sustav se ocjenjuje ispravnim ako zadovoljava uvjete iz glave V. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava, o čemu se izdaje uvjerenje o ispravnosti sustava.

Česta pitanja
Materijali

Zanima Vas Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje i pregled ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara