Usluge deratizacije dio su obveznih DDD mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Provođenje obveznih DDD mjera obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera. Učestalost provođenja mjera varira – ovisno o namjeni objekta i ustanovljenim potrebama, obvezne DDD mjere vrše se od 2 do 4 puta godišnje.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O DERATIZACIJI

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja populacije štetnih glodavaca. Štetni glodavci su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Deratizacija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Štetni glodavci od javnozdravstvene važnosti su:

1. štakor:

– crni štakor (Rattus rattus) Linne,

– štakor plodojed (Rattus rattus var. frungivorus) Linne,

– aleksandrijski štakor (Rattus rattus var. alexandrinus) Geoffr,

– sivi, smeđi ili kanalski ili štakor selac (Rattus norvegicus) Berkenhout

2. miš:

– kućni miš (Mus musculus musculus) Linne

– kućni miš (Mus musculus domesticus) Linne

3. drugi štetni glodavci (npr. poljski miš, voluharica) za koje postoji sumnja da prenose zarazne bolesti

Mehaničke mjere deratizacije

podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki (živolovki ili mrtvolovki), ljepljivih traka s ili bez atraktanata.

Fizikalne mjere deratizacije

podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.

Kemijske mjere deratizacije
podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca. Kemijske mjere deratizacije provodimo:

– zaprašivanjem – primjena rodenticidnih prašiva za posipanje rupa i putova kretanja štetnih glodavaca

– izlaganjem rasutih rodenticidnih mamaca

– izlaganjem krutih (parafiniziranih) rodenticidnih mamaca

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

1Zakonske obveze

Obvezne DDD mjere (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Usluge deratizacije Anparo d.o.o. provodi temeljem odobrenja ministra zdravstva i socijalne skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva.

2Česta pitanja
Uskoro!
3Materijali
Pravilnik o izradi procjene rizika NN112_14

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields