Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Anparo d.o.o. optimizacijom poslovnih procesa

Kvalitetu tvrtke Anparo d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru projekt:

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Anparo d.o.o. optimizacijom poslovnih procesa

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Anparo kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Anparo je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 27001 i ISO 45001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješna provedba predmetnog ulaganja dovela je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa i povećanja produktivnosti
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije je transparentno i kvalitetno čime se smanjuju operativni troškovi te se osigurava plan sukcesije
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurava se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete čime se preveniraju nesukladnosti
 • Potencijalni rizici su se minimizirali
 • Vodi se jasna i sustavna briga o podacima te će se sprječava mogućnost kopiranja
 • Opasnost od ozljeda se svela na minimum te su se smanjili troškovi bolovanja

Ukupna vrijednost projekta iznosi 580.737,50 HRK od kojih je 328.239,55 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 18.03.2019.-18.03.2020. godine.

Korisnik: Anparo d.o.o.,Horvaćanska cesta 27, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Petar Kaić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: ++385(1) 2852 117
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: anparo@anapro.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h

+385(1)2852117
Hondlova 2/3 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Anparo d.o.o. optimizacijom poslovnih procesa