Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice

Kvalitetu tvrtke prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice

1. NAZIV PROJEKTA:

Povećanje konkurentnosti tvrtke ANPARO d.o.o. unaprjeđenjem poslovne web stranice

2. KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je povećanje tržišne konkurentnosti prijavitelja ulaganjem u izradu i implementaciju novih web e rješenja u cilju povećanja tržišnog udjela i prepoznatljivosti tvrtke na tržištu u svrhu širenja prodajne mreže, rasta i razvoja tvrtke na tržištu, povećanja prihoda od prodaje te stvaranja novih radnih mjesta.

Projektom se rješava problem nedovoljne tehnološke razine digitalnih kanala prodaje tvrtke, nedovoljne tehnološke razine komunikacijskih alata s tržištem te nedostatne razvijenosti prodajne mreže zbog čega je ograničen ozbiljniji rast i razvoj tvrtke tržištu.

Projekt se sastoji od nekoliko projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća unaprjeđenje poslovne web stranice uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete, unaprjeđenje, uslugu optimizacije domene te troškove najma servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti.

Ciljne skupine su svi zaposlenici, klijenti i potencijalni klijenti (pravni subjekti u različitim djelatnostima), suradnici, dobavljači i zainteresirana javnost.

3. Opći cilj:

Cilj projekta je (kroz unaprjeđenje web stranice) jačanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja, a sve kako bi se poboljšala tvrtkina prisutnost na tržištu kao i vidljivosti njezinih usluga što će stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodaje, očuvanje postojećih i planirano otvaranje novih radnih mjesta.

4. Specifični cilj:

Redizajn i unaprjeđenje poslovne web stranice (analiza i projektna dokumentacija, izrada unikatnog identiteta web stranice, izrada front-enda, izrada CMS sustava, SEO optimizacija internet stranice, osiguranje sigurnosti podatak i servisa, usklađenje sa GDPR odredbama, tehničko rješenje sustava te prilagodbu za mobilne telefone, tablete i sve internetske preglednike).

5. Očekivani rezultati projekta:

 • unaprijeđena poslovna web stranica
 • optimizacija stranice – 70% brže učitavanje
 • bolja funkcionalnost i iskoristivost stranice – lakša navigacija i iskoristivost iste
 • osiguravanje dvosmjerne komunikacije s posjetiteljima
 • rast produktivnosti 15%
 • smanjenje troškova kupnje i potrošnje papira 40%
 • povećanje broja posjetitelja za 60%
 • smanjenje financijskih operativnih troškova prilikom ažuriranja web sadržaja za 80%
 • povećanje prihoda od prodaje 30%
 • očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 168.750,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi iznose 135.000,00 HRK.

Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 94.500,00 HRK ili 70%.

Razdoblje provedbe projekta je od 14. ožujka 2019. godine do 14. veljače 2020. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Korisnik: Anparo d.o.o.

Kontakt osoba: Petar Kaić, direktor

 • Broj telefona osobe za kontakt: ++385(1) 2852 117
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: anparo@anapro.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice