Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice

Kvalitetu tvrtke prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice

1. NAZIV PROJEKTA:

Povećanje konkurentnosti tvrtke ANPARO d.o.o. unaprjeđenjem poslovne web stranice

2. KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je povećanje tržišne konkurentnosti prijavitelja ulaganjem u izradu i implementaciju novih web e rješenja u cilju povećanja tržišnog udjela i prepoznatljivosti tvrtke na tržištu u svrhu širenja prodajne mreže, rasta i razvoja tvrtke na tržištu, povećanja prihoda od prodaje te stvaranja novih radnih mjesta.

Projektom se rješava problem nedovoljne tehnološke razine digitalnih kanala prodaje tvrtke, nedovoljne tehnološke razine komunikacijskih alata s tržištem te nedostatne razvijenosti prodajne mreže zbog čega je ograničen ozbiljniji rast i razvoj tvrtke tržištu.

Projekt se sastoji od nekoliko projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća unaprjeđenje poslovne web stranice uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete, unaprjeđenje, uslugu optimizacije domene te troškove najma servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti.

Ciljne skupine su svi zaposlenici, klijenti i potencijalni klijenti (pravni subjekti u različitim djelatnostima), suradnici, dobavljači i zainteresirana javnost.

3. Opći cilj:

Cilj projekta je (kroz unaprjeđenje web stranice) jačanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja, a sve kako bi se poboljšala tvrtkina prisutnost na tržištu kao i vidljivosti njezinih usluga što će stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodaje, očuvanje postojećih i planirano otvaranje novih radnih mjesta.

4. Specifični cilj:

Redizajn i unaprjeđenje poslovne web stranice (analiza i projektna dokumentacija, izrada unikatnog identiteta web stranice, izrada front-enda, izrada CMS sustava, SEO optimizacija internet stranice, osiguranje sigurnosti podatak i servisa, usklađenje sa GDPR odredbama, tehničko rješenje sustava te prilagodbu za mobilne telefone, tablete i sve internetske preglednike).

5. Očekivani rezultati projekta:

 • unaprijeđena poslovna web stranica
 • optimizacija stranice – 70% brže učitavanje
 • bolja funkcionalnost i iskoristivost stranice – lakša navigacija i iskoristivost iste
 • osiguravanje dvosmjerne komunikacije s posjetiteljima
 • rast produktivnosti 15%
 • smanjenje troškova kupnje i potrošnje papira 40%
 • povećanje broja posjetitelja za 60%
 • smanjenje financijskih operativnih troškova prilikom ažuriranja web sadržaja za 80%
 • povećanje prihoda od prodaje 30%
 • očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 168.750,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi iznose 135.000,00 HRK.

Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 94.500,00 HRK ili 70%.

Razdoblje provedbe projekta je od 14. ožujka 2019. godine do 14. veljače 2020. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Korisnik: Anparo d.o.o.

Kontakt osoba: Petar Kaić, direktor

 • Broj telefona osobe za kontakt: ++385(1) 2852 117
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: anparo@anparo.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

O TVRTKI:
Anparo d.o.o.
Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb
MB:080505667
OIB:36885326631
Poslovni račun: 24080021100051328 kod Partner banke
IBAN: HR1124080021100051328
SWIFT: PAZGHR2XXXX

KONTAKT PODACI:
Ured: Hondlova 2/3, 10000 Zagreb
Tel1: +385(1)2852-117
Tel2: +385(1)2852-118
Fax: +385(1)2852-115
E-mail: anparo@anparo.hr
Web: anparo.hr

PRAVNI PODACI:
Trgovački Sud u Zagrebu, MBS:080505667
Temeljni kapital 20000kn uplaćen u cjelosti.
Osnovano 28.10.2004. godine
Članovi uprave: Petar Kaić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Povećanje konkurentnosti tvrtke unaprjeđenjem poslovne web stranice