Jačanje kapaciteta tvrtke Anparo ulaganjem u IKT rješenja

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Predmetnom investicijom tvrtka Anparo je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja.

Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

 

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

• Rasta prihoda.

• Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.

• Unaprjeđenja poslovnih procesa i povećanja učinkovitosti djelatnika.

• Veće ažurnosti i preciznosti u komunikaciji s klijentima.

• Smanjenja troškova održavanja i administracije.

• Uvođenjem novih IKT rješenja, uz uštedu vremena zaposlenika, smanjit će se rizik od ljudske pogreške jer će CRM sustav, između ostalog, omogućiti podsjetnike o rokovima, praćenje zaduženja i ovlaštenja, automatizaciju određenih procesa te ažurnost i preciznost u komunikaciji.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 927.416,25 HRK od kojih je 337.579,51 HRK bespovratno.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 13.11.2019. – 13.11.2020

Korisnik: Anparo d.o.o.

Horvaćanska cesta 27

10000 Zagreb

Kontakt osoba: Petar Kaić, direktor

  • Broj telefona osobe za kontakt: ++385(1) 2852 117
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: anparo@anapro.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Anparo d.o.o., Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h

+385(1)2852117
Hondlova 2/3 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Jačanje kapaciteta tvrtke Anparo ulaganjem u IKT rješenja