Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Nudimo Vam ustrojavanje i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada - ONTO obrazac.

Više o: uspostavi i vođenju očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada i priloženih dokumenata.

U očevidnik je potrebno ažurno i potpuno unositi podatke nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz očevidnika čuvati pet godina. Osoba koja unosi podatke u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela.

Podaci iz Očevidnika se jedanput godišnje dostavljaju nadležnim tijelima pod uvijetima propisanim Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields