Kategorizacija otpada i određivanje ključnog broja

Kategorizacija otpada uređuje način određivanja porijekla i mjesta nastanka otpada te grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada kojeg se primjenjuje radi utvrđivanja podataka o postojećem otpadu za potrebe vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada te za druge potrebe.

Posjednik otpada dužan je osigurati kategorizaciju otpada

što podrazumijeva određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada odnosno određivanje vrste otpada sukladno katalogu otpada. Ako posjednik ne može kategorizirati otpad temeljem dostupnih podataka, dužan je osigurati kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija.

Nudimo Vam pomoć u kategorizaciji i određivanju ključnog broja otpada te, ukoliko je potrebno, u suradnji s našim partnerima kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
Kategorizacija otpada i određivanje ključnog broja

Katalog je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15 ).  Katalog otpada sadrži kategorizaciju otpada osim kategorizacije za prekogranični promet otpadom, Popis grupa i podgrupa otpada i Popis otpada.

Grupa je oznaka vrste industrije i procesa u kojem otpad nastaje ili oznaka određenih vrste tvari ili predmeta, koja se sastoji od dvoznamenkastog broja i naziva grupe propisane Popisom grupa i podgrupa otpada. Otpad je u Katalogu otpada razvrstan u 20 grupa, koje su najvećim dijelom određene prema djelatnostima u kojima otpad nastaje, dok su neke grupe povezane s materijalima ili procesima.

Podgrupa je oznaka propisana Popisom grupa i podgrupa otpada, koja se sastoji se od četveroznamenkastog broja, čije prve dvije znamenke određuju pripadnost podgrupe odgovarajućoj grupi, a druge dvije znamenke određuju aktivnosti kojom otpad nastaje ili vrstu tvari odnosno predmeta.

Ključni broj otpada je jedinstvena oznaka vrste otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od šesteroznamenkastoga broja kojem je, u slučaju opasnog otpada, pridružen znak *, pri čemu prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, druge dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, a zadnje dvije znamenke ključnog broja određuju vrstu otpada unutar podgrupe.

Karakteristično opasno svojstvo otpada je opasno svojstvo otpada, propisano Popisom otpada, za koje je izvjesno da ga posjeduje određena vrsta otpada što se smatra da posjednik otpada mora znati, pri čemu nije isključeno da određeni otpad posjeduje opasno svojstvo koje nije propisano kao karakteristično svojstvo otpada.

Točno određivanje vrste otpada vrlo je važno radi daljnjeg osiguravanja primjerenog načina gospodarenja tim otpadom.

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields