Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Nudimo Vam ustrojavanje i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada – ONTO obrazac.

Zašto baš to?

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada i priloženih dokumenata.

U očevidnik je potrebno ažurno i potpuno unositi podatke nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz očevidnika čuvati pet godina. Osoba koja unosi podatke u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela.

Podaci iz Očevidnika se jedanput godišnje dostavljaju nadležnim tijelima pod uvijetima propisanim Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada?

Specijalist za ovu ulugu je:

Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada


Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada