Ispitivanje buke okoliša

Ispitivanje buke okoliša tj. buke i zvučne izolacije usluga je koju nudimo u suradnji s našim partnerima u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za male i srednje poduzetnike. 

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU BUKE OKOLIŠA

U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A). 

Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A). Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vratiju), zajedno sa bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke.

Akustička mjerenja razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave provode se u svrhu:

1. ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada

2. dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta, – puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata

3. verifikacije provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru, – nadziranja buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke

4. utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš

5. nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu

Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija obuhvaća:

1. zračnu zvučnu izolaciju između prostorija

2. udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija

3. Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

Zakonska obveza

Temeljem Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), izvorom buke smatra se svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Prema gore navedenom pravilniku najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru LRAeq u dB(A) su:

1. zona, zona namjenjena odmoru, oporavku i liječenju

  • za dan: 50
  • za noć: 40

2. zona, zona namijenjena samo stanovanju i boravku

  • za dan: 55
  • za noć: 40

3. zona, zona mješovite, pretežito stambene namjene

  • za dan: 55
  • za noć: 45

4. zona, zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

  • za dan: 65
  • za noć: 50

5. zona, zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)

  • Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
  • Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Ispitivanje buke okoliša?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje buke okoliša