Ispitivanje buke okoliša

Ispitivanje buke okoliša tj. buke i zvučne izolacije usluga je koju nudimo u suradnji s našim partnerima u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za male i srednje poduzetnike. 

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU BUKE OKOLIŠA

U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A). 

Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A). Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vratiju), zajedno sa bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke.

Akustička mjerenja razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave provode se u svrhu:

1. ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada

2. dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta, – puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata

3. verifikacije provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru, – nadziranja buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke

4. utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš

5. nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu

Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija obuhvaća:

1. zračnu zvučnu izolaciju između prostorija

2. udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija

3. Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Temeljem Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), izvorom buke smatra se svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Prema gore navedenom pravilniku najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru LRAeq u dB(A) su:

1. zona, zona namjenjena odmoru, oporavku i liječenju

  • za dan: 50
  • za noć: 40

2. zona, zona namijenjena samo stanovanju i boravku

  • za dan: 55
  • za noć: 40

3. zona, zona mješovite, pretežito stambene namjene

  • za dan: 55
  • za noć: 45

4. zona, zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

  • za dan: 65
  • za noć: 50

5. zona, zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)

  • Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
  • Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Ispitivanje buke okoliša?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Ispitivanje buke okoliša