Elaborat gospodarenja otpadom

U suradnji s našim partnerima, nudimo Vam izradu Elaborata gospodarenja otpadom u svrhu ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom. 

Zašto baš to?

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada. Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, br. 117/17), uključujući obrazac Elaborata za gospodarenje otpadom.Elaborat sadrži:

– podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

– popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada

– uvjete za obavljanje postupka gospodarenja otpadom (opće i posebne)

– tehnološke procese (metode obavljanja, obveze praćenja emisija)

– nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

– sheme tehnoloških procesa

– mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola i

– izračune

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Elaborat gospodarenja otpadom?

Specijalist za ovu ulugu je:

Elaborat gospodarenja otpadom


Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Elaborat gospodarenja otpadom