Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata NN br. 78/10, 79/13 i 09/14, za izdavanje vodopravne dozvole propisana je dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje.

U suradnji s našim partnerima, nudimo Vam izradu dokumentacije propisane čl. 14 Pravilnika.

Zašto baš to?

Zakonska obveza

Vodopravna dozvola je upravni akt koji izdaju Hrvatske vode postupajući prema Zakonu o vodama i Zakonu o općem upravnom postupku. Vodopravna dozvola, pokretanje postupka, tijek postupka i izdavanje uređeni su Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili drugi prijamnik djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda odnosno okolišnom dozvolom. Sukladno Zakonu o vodama, vodopravna dozvola potrebna je za svako ispuštanje otpadnih voda za koje su propisane granične vrijednosti emisija.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda?

Specijalist za ovu ulugu je:

Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda


Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda