Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata NN br. 78/10, 79/13 i 09/14, za izdavanje vodopravne dozvole propisana je dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje.

U suradnji s našim partnerima, nudimo Vam izradu dokumentacije propisane čl. 14 Pravilnika.

Zašto baš to?

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Vodopravna dozvola je upravni akt koji izdaju Hrvatske vode postupajući prema Zakonu o vodama i Zakonu o općem upravnom postupku. Vodopravna dozvola, pokretanje postupka, tijek postupka i izdavanje uređeni su Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili drugi prijamnik djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda odnosno okolišnom dozvolom. Sukladno Zakonu o vodama, vodopravna dozvola potrebna je za svako ispuštanje otpadnih voda za koje su propisane granične vrijednosti emisija.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda?

Specijalist za ovu ulugu je:

Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda


Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda