Izrada elaborata zaštite od požara

Izrada elaborata zaštite o požara bitna je jer elaborat zaštite od požara za građevine služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema posebnom propisu. Podaci iz elaborata služe za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara. Elaborat zaštite od požara izrađuje se samo za građevine skupine 2.

Zašto baš to?

Elaborat zaštite od požara za građevine služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema posebnom propisu. Elaborat predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Tekstualni dio elaborata sastoji se od općeg i stručnog dijela. Iz elaborata zaštite od požara proizaći će podaci o požarnim sektorima građevine te potrebnim količinama hidranata, panik rasvjete, vatrogasnih aparata i sl.

Podaci iz elaborata služe za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara. Elaborati izrađeni u skladu s odredbama ovoga propisa obvezno se prilažu zahtjevima za izdavanje potvrde glavnog projekta ili građevinske dozvole koji se u skladu s posebnim propisom podnose nakon 30. lipnja 2012. godine.

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Prema zahtjevnosti mjera zaštite od požara građevine se dijele na: građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine i građevine skupina 2 – zahtjevne građevine. Elaborat zaštite od požara izrađuje se samo za građevine skupine 2 tj. zahtjevne građevine prema popisu iz Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine prema zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12).

Za opširnije informacije proučite Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara.

Zakonska obveza

Izvadak iz zakona o zaštiti od požara, članak 28:

(1) Podaci za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu, koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole, odnosno rješenja za građenje prema propisima kojima se uređuje područje građenja, dobivaju se iz elaborata zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za njegovu izradu.

(2) Elaborat zaštite od požara izrađuje se samo za građevine skupine 2.

(3) Elaborat zaštite od požara izrađuje osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara i ovjerava ga svojim potpisom i žigom.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Izrada elaborata zaštite od požara?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Izrada elaborata zaštite od požara